Polityka prywatności dla strony forgym.pl, FHU JADD Arkadiusz Dąbrowski, NIP: 681-20-78-774, REGON: 384520153:

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z serwisu forgym.pl, prowadzonego przez FHU JADD Arkadiusz Dąbrowski. Zależy nam na ochronie prywatności naszych użytkowników i zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, które nam udostępniasz, są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

1. Administrator danych osobowych:

Administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, to FHU JADD Arkadiusz Dąbrowski, mający siedzibę pod adresem: Osieczany 161, 32-400 Osieczany, województwo małopolskie.

 

2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych:

 • Podczas korzystania z serwisu forgym.pl możemy gromadzić następujące dane osobowe:
  Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje o urządzeniu i przeglądarce internetowej, które używasz, w tym adres IP, typ przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym itp.

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Gromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • Realizacji zamówień, dostawy produktów i świadczenia usług na Twoją prośbę.
 • Obsługi zapytań i odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Dostarczania informacji marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę.
 • Prowadzenia analiz statystycznych dotyczących korzystania ze strony forgym.pl.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 

 • Wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

5. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim:

W niektórych przypadkach możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług, którzy pomagają nam w obsłudze strony, w tym dostawcy usług płatności, dostawcy usług dostawy, dostawcy usług marketingowych. Zapewniamy, że wszyscy podmioty trzecie, z którymi współpracujemy, przestrzegają odpowiednich standardów bezpieczeństwa i poufności danych.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 

7. Twoje prawa:

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie forgym.pl.

 

8. Zmiany w Polityce Prywatności:

Zachowujemy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Aktualizacje polityki będą publikowane na stronie forgym.pl. Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej polityki w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.